De smidse van de css-validator

1 januari 2007, met recent nieuws!
update 3 jan. 2007: waarschuwingen-paragraaf toegevoegd

Verschijnsel

Een door de css-validator gehaalde pagina kan de groene "Gefeliciteerd" balk als uitkomst hebben, maar ook de rode "Fouten" balk.
En dat kan ook bij dezelfde pagina gebeuren! De validator pagina met geldig verklaarde css en de validator pagina met ongeldig verklaarde css zien er zelfs exact hetzelfde uit: het enige verschil is dat de één wel en de ander niet valid schijnt te zijn. Terwijl toch bij het resultaat staat dat dezelfde invoer getest is...
Kijk:

Verklaring

Wat er aan de hand is, is dat de css-validator kan testen op verschillende css-versies: css-1, css-2, css2.1 en css-3.
Maar de validator resultaat-pagina vertelt er niet bij op welke versie getest is!
Het kan dus gebeuren dat een ingevoerde html-pagina of een ingevoerd stylesheet wel valid is in de ene css-versie, en niet in een andere.

Web developer tools

Een aantal "tools", zoals de onmisbare WebDeveloper extensie van Chris Pederick voor Firefox, hebben hun link "valideer css" nog steeds op de oude css-versie van de validator staan. Dat geeft dan rode balken waar het soms niet hoeft: bv. loos alarm bij de "fout" van een gebruikte { display: inline-block } eigenschap.

"Waarschuwingen" - wees gewaarschuwd voor css-validator bugs!

De css-validator geeft niet alleen css-fouten aan, maar ook "waarschuwingen". En ook hier zijn momenteel (3 jan. 2007) wat vreemde zaken aan de hand:

Conclusie

Ga voor je definitieve css-check altijd naar de validator-startpagina (zet die ook in je Favorieten), dan kan je alle opties naar smaak instellen.

En wil je een link naar "valid css" maken (terwijl het wel geldig css-2.1 is, maar geen valid css-2), gebruik dan niet de "referer"-methode, maar plak er van elke specifieke pagina de (lange) link in naar de css-resultaten die je heb gekregen via de in de validator-startpagina (voor de validatie van die betreffende pagina) opgegeven css-versie.

Het blijft nog even behelpen...

francky,
1 januari 2007


PS: De "waarschuwingen" van de css-validator kan je vaak tijdens de aanbouw missen, maar bij het definitief op het web zetten is het aan te bevelen deze toch zeker even na te lopen voor de toegankelijkheid van je site.


[voetnoot]

CSS2.1 - Description

"CSS Level 2 Revision 1 corrects errors in CSS2 and adds a select few highly requested features originally planned for CSS3, which have already been widely implemented. But most of all CSS 2.1 represents a "snapshot" of CSS usage: it consists of all CSS features that are implemented interoperably for HTML and XML at the date of publication of the Recommendation."
(http://www.w3.org/Style/CSS/current-work.html#css21)