Oefenmateriaal Management en Organisatie

Op deze pagina vind je wat oefenopgaven voor zowel Management en Organisatie. Altijd handig als je extra wilt oefenen!

Oefeningen

Aandelenemissie 1
Met antwoorden
Aandelenemissie 2 en agio
Met antwoorden
Aantrekken van Geld 1:
aandelen en obligaties met antwoorden
Aantrekken van Geld 2:
obligaties met antwoorden
Afschrijvingen 1:
afschrijvingsskosten en de boekwaarde van vaste activa met antwoorden
Afschrijvingen 2:
afschrijvingskosten en -percentage, boekwaarde, economische levensduur en aanschafwaarde met antwoorden
Afschrijvingen 3:
afschrijvingskosten en -percentage, boekwaarde en restwaarde met antwoorden
Afschrijvingen 4:
aanschafwaarde en boekwaarde met antwoorden
Balans 1:
Het opstellen ervan met antwoorden
Balans 2:
Het opstellen ervan met antwoorden
Balansmutaties 1
Antwoorden  
Balans mutaties 2:
Antwoorden eigen vermogen
Balans en liquiditeitsbegroting
 
Balans en resultatenrekening 1:
het opstellen ervan en balansmutaties
Balans en resultatenrekening 2:
het opstellen ervan met antwoorden
Balans, Verlies-en winstrekening en liquiditeitenbegroting 1:
het opstellen ervan en balansmutaties
Balans, Verlies-en winstrekening en liquiditeitenbegroting 2:
het opstellen ervan en balansmutaties
Balans, Verlies en winstrekening en liquiditeitenbegroting 3:
het opstellen ervan met antwoorden
BTW 1:
te betalen en af te dragen met antwoorden
BTW 2 en Procentrekenen:
van exclusief naar inclusief en andersom en indexcijfers
BTW 3:
van inclusief naar exclusief en andersom met antwoorden
Break-Even-Analyse 1:
Antwoorden afzet, omzet, dekkingsbijdrag en grafisch (to en tk of db en ck)
Break-Even-Analyse 2:
afzet en omzet en grafisch (to en tk) met antwoorden
Break-Even-Analyse 3:
afzet en omzet en dekkingsbijdrag met antwoorden
Break-Even-Analyse 4:
omzet bij meer producten met antwoorden
Break-Even-Analyse 5:
grafisch break-even-omzet bij één product met antwoorden
Brutowinstopslagmethode 1
winst en kost-/verkoopprijsberekening met brutowinstopslagmethode met antwoorden
Brutowinstopslagmethode 2
winst en kost-/verkoopprijsberekening met brutowinstopslagmethode met antwoorden
Brutowinstopslagmethode:
kost-/verkoopprijsberekeningen met de brutowinstopslagmethode met antwoorden
Efficiency- en prijsverschillen bij massaproductie
(alleen VWO) met antwoorden
Extern verslag 1:
theorie met antwoorden
Extern verslag 2:
balans en externe resultatenrekening met antwoorden
Extern verslag 3 en het interne verslag
met antwoorden
Faillissementen
 
FIFO en LIFO 1
met antwoorden
FIFO en LIFO 2:
Toepassing met antwoorden
Hypotheekleningen 1:
lineaire, annuïteiten- en spaarhypotheek met antwoorden
Hypotheekleningen 2:
annuïteiten met antwoorden
Inkomsten, baten, uitgaven en lasten
met antwoorden
Interestkosten
met antwoorden
Interestberekeningen 1:
Oefenstencil: enkelvoudige en samengestelde interest en aflossing
Interestberekeningen 2
Oefentoets met o.a. interestberekeningen
Kengetallen 1
met antwoorden
Kengetallen 2
Oefentoets
Kengetallen 3
 
Kengetallen 4:
REV, RTV en IVV met antwoorden
Kengetallen 5:
REV en RTV met antwoorden
Kostprijsberekening:
verfijnde opslagmethode (alleen voor VWO):
Kostprijsberekingen:
delingscalculatie bij massaproductie (alleen VWO) met antwoorden
Liquiditeitenbegroting 1
 
Liquiditeitenbegroting 2
met antwoorden
Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting 1
met antwoorden
Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting 2
 
Liquiditeit en Solvabiliteit
met antwoorden
Nettowinst 1:
Nacalculatorische met antwoorden
Nettowinst 2:
Voorcalculatorische met antwoorden
Nettowinstopslagmethode 3:
Nacalculatorische nettowinst met antwoorden
Nettowinstopslagmethode 4:
Voorcalculatorische m.b.v. bruto- en nettowinstopslagmethode met antwoorden
Nettowinstopslagmethode 5:
Budgetresultaat met antwoorden
Marketing:
Afzet, omzet, marktaandeel met antwoorden
De verkoopprijs
via een nettowinstopslag met antwoorden
Vermogensmarkt
Proeftoets diverse opgaven

Oefentoetsen over diverse onderwerpen (zie de stofomschrijving)

Oefentoets 4 HAVO oa marketing en organisatie  
Oefentoets 4 HAVO Sparen en lenen Antwoorden Oefentoets 4 HAVO Sparen en lenen
Oefentoets 5 HAVO oa Lease, personeelsbeleid, budgetresultaat Antwoorden Oefentoets 5 Havo oa Lease, personeelsbeleid, budgetresultaat
Oefentoets 6 VWO Aandelen  
Oefentoets 6 VWO Opslagmethode, prijs en efficiency, kengetallen, obligaties, marketing Antwoorden Oefentoets 6 VWO Opslagmethode, prijs en efficiency, kengetallen, obligaties, marketing
Oefentoets oa administratie in de niet-financiele organisatie  
Oefentoets oa Bruto nettowinst, marketing, balans  
Oefentoets oa Rechtsvormen, Afschrijvingen, Marketing, Personeelsbeleid, Nettowinstopslag, budgetresultaat  
Oefentoets oa Winstverdeling, Fifo, afschrijvingen, liquiditeitenbegroting