Het Damstť-Terpstra Fonds heeft tot doel de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen. Lees verder hoe we dat willen bereiken, en raadpleeg de verbindingen (links) met instellingen die ook op het gebied actief zijn  

Ons doel is nieuw inzicht te stimuleren, werkwijzen te verbeteren en projecten te ondersteunen die direct toepasbaar zijn in de logopedische praktijk en de preventieve zorg. Het Fonds kan daartoe zelf initiatieven ontplooien, maar ook aan personen, die in het kader van een welomschreven project aan de kwaliteit van logopedie werken, een bedrag ter beschikking stellen. 

Donateurschap

Indien u onze activiteiten wilt ondersteunen nodigen we u uit donateur te worden, met een jaarlijkse bijdrage van tenminste 20 euro op 
         postbank rekening nr  93 17 689  van het Damstť-Terpstra Fonds te Zeist, met vermelding van uw naam en e-mail adres. 

Voorwaarden voor toekenning van subsidie

De aanvrager moet de Nederlandse taal adequaat beheersen en 

De aanvraag dient betrekking te hebben op een binnen de doelstelling van het fonds vallend project. 
Aanvragen bij het fonds dienen te getuigen van visie en moeten gemotiveerd zijn door een actuele behoefte. Een van de voorwaarden is dat een publicatie wordt aangeboden aan een vaktijdschrift over datgene waarop de subsidie betrekking had. Een toegekende subsidie wordt uitgekeerd na het indienen van de publicatie. 
Aanvragen kunnen worden ingediend, vergezeld van een korte omschrijving van het project.  Als het aan de criteria lijkt te voldoen wordt een aanvraagformulier toegestuurd. 

Koppelingen (links) en adressen 

www.dtfonds.nl  

http://www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/    over voorkomen van huiselijk geweld 

http://jeugdzorg.pagina.nl 

http://www.opvoedingsondersteuning.info 

www.nvlf.nl  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

www.hu.nl over de opleiding tot logopedist en de post-hbo nascholing

www.agutrecht.nl o.a. over de Master opleiding Logopedie

www.logopediestart.nl over de uitoefening van logopedie, met koppelingen 

www.logopaedie.de Duitse logopedie pagina, met veel koppelingen, wereldwijd 

www.stotteren.nl  Nederlandse Federatie Stotteren, een koepel van de patiŽntenvereniging Demosthenes en de Ned. Ver. voor Stottertherapie die zorg draagt voor opleiding en erkenning van in stotteren gespecialiseerde behandelaars 

www.demosthenes.nl  Vereniging van stotteraars en ouders van stotterende kinderen 

www.cultuurfonds.nl Zoek in de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds, onder Fondsen op naam, naar het D/M Fonds voor Goed Spreken. Uit dit Fonds worden projecten gesubsidieerd die goed stemgebruik en spreken bevorderen in kunsten en onderwijs. 

http://goededoelen.pagina.nl  Koppelingen naar organisaties die het waard zijn financieel te worden ondersteund 

www.rdi-verlag.de   het RDI Verlag  geeft werken uit van de  individueel-psycholoog en logopedist Theo Schoenaker o.a. over gezonde omgang tussen mensen en het opvoeden van kinderen 

www.encouraging-training.nl  Adressen voor individuele begeleiding, groeps- en relatie-therapie 

www.systeemconstellaties.nl  Systeemtherapie (zowel voor gezin als organisatie) door Eelco de Geus 

www.alice-miller.com  gewijd aan geweldsvrije opvoeding, met verwijzing naar haar boeken 

www.awareparenting.com  Dr A.Solter's adviezen voor omgang met baby's en kleuters 

http://uep.uniklinikum-leipzig.de  Europese Vereniging van KNOartsen-Foniaters; biografieŽn, portretten 

home.tiscali.nl/knmg0234  Concentric Man; over lichamelijke en geestelijke weerbaarheid. An e-book by Dr P.H.Damstť. From the Home page choose: 'Read the book online'  Ook op te roepen met www.damste.com 

mondademen   dit is een koppeling naar een samenvattend artikel over habitueel mondademen 

 

 

we  beginnen  aan  een  ontdekkingsreis, doe mee en leer vergezichten en nieuwe hulpbronnen kennen

 gezicht op Banda, door A.Payen  (WestFries Museum, Hoorn) 

   werk je los uit je cocon, droog je vleugels in de zon en laaf je aan de levensbron

Zijdevlinder (Zijdemuseum te Meliskerke op Walcheren)