On combinatorial models for higher dimensional homotopies

Over combinatorische modellen voor meerdimensionale homotopieëen

Proefschrift, Universiteit Utrecht, 1995, xxii+163+XV pp.

Promotores:    Prof. Dr. D. van Dalen
   Prof. Dr. D. Siersma
Co-promotor:    Dr. I. Moerdijk

Faculteit der Wiskunde en Informatica

back to the papers page retour à la page papiers

Sjoerd E. Crans
Mathematical Institute
Utrecht University
Utrecht
The Netherlands